ส่งฟรี! เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

กฏหมาย

ลิขสิทธิ์

สงวนลิขสิทธิ์ 2550 โดยบริษัทมี อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ข้อมูลและเนื้อหาสาระต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา (หมายรวมถึงกฎหมายที่คุ้มครองลิขสิทธิ์) จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานในการพิจารณาว่ามีการละเมิดสิทธิใดๆ หรือไม่หากผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลด, ทำซ้ำ, ส่งข้อมูล, เผยแพร่, จัดเก็บ หรือใช้งานในประการอื่น หรือทำการจัดการใดๆ กับข้อมูลที่บรรจุในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากมี อินฟินิตี้ ร้านค้าเพื่อสุขภาพและความงามก่อน บุคคลหรือหน่วยงานบริษัทใดจะต้องไม่สร้างการเชื่อมโยง (hyperlink) กับเว็บไซต์มี อินฟินิตี้ ร้านค้าเพื่อสุขภาพและความงามโดยการอ้างอิงข้อความ (hypertext) หรือรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมี อินฟินิตี้

Close