ส่งฟรี! เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

กฏหมาย

เครื่องหมายทางการค้า

มี อินฟินิตี้ เป็นเครื่องหมายการค้าของ มี อินฟินิตี้(ประเทศไทย) จำกัด แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอของเว็บไซต์ ถือเป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และอยู่ในระหว่างการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในอีกหลายประเทศ ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือดัดแปลงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถือเป็นการละเมิดต่อสิทธิของ มี อินฟินิตี้ และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ซึ่งอยู่ในระหว่างการยื่นคำขอจดทะเบียนในอีกหลายประเทศ การใช้งานอย่างใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการผลิตซ้ำซึ่งเครื่องหมายทางการค้าอาจเป็นการละเมิดต่อสิทธิของ มี อินฟินิตี้

Close